Comfort ECO Boost

Enkel opptenning


Comfort ECO Boost – dette system gir deg økt komfort i betjeningen av vedovnen. Når Comfort ECO Boost aktiveres, får du straks et ”Boost” av luft tilført direkte i bunnen av bålet og dermed lettere opptenning. Ved påfølgende innlegging av ved, vil disse vedkubber bli markant raskere antent. Individuell tidsinnstilling fra 1–7 minutter av Comfort ECO Boost, noe som sikrer den nøyaktige innstillingen som gir deg den mest komfortable opplevelsen av vedovnen.

Se etter Comfort Boost-symbolet på de enkelte modellene.

Med Comfort Boost tilføres en kontrollert mengde luft rett inn i bunnen av brennkammeret i en begrenset tidsperiode, noe som sikrer:

- Lettere opptenning og etterfølgende fyring
- Forbedret forbrenningsøkonomi
- Miljømessig korrekt fyring