Comfort Eco Boost

17-apr-2018
Comfort ECO Boost – Enkel opptenning
Comfort ECO Boost – dette system gir deg økt komfort i betjeningen av vedovnen.
Når Comfort ECO Boost aktiveres, får du straks et ”Boost” av luft tilført direkte i bunnen av bålet og dermed lettere opptenning. Ved påfølgende innlegging av ved, vil disse vedkubber bli markant raskere antent.
Individuell tidsinnstilling fra 1–7 minutter av Comfort ECO Boost, noe som sikrer den nøyaktige innstillingen som gir deg den mest komfortable opplevelsen av vedovnen.

Se etter Comfort Boost-symbolet på de enkelte modellene

Med Comfort Boost tilføres en kontrollert mengde luft rett inn i bunnen av brennkammeret i en begrenset tidsperiode, noe som sikrer:

• Lettere opptenning og etterfølgende fyring
• Forbedret forbrenningsøkonomi
• Miljømessig korrekt fyring

Funksjon:

• Forbrenningsluften trekkes inn gjennom luftventilen under ovnen og videre opp i ovnen igjen gjennom Comfort ECO Boost-funksjonen.

• Med et lett trykk på Comfort ECO Boost-knappen, blir det automatisk åpnet for tidsinnstilt lufttilførsel. 
  Deretter føres luften direkte inn i bunnen av brennkammeret.

• Comfort ECO Boost er utstyrt med et utbyttbart 9V-batteri. Batteriets levetid er meget lang, da det kun bruker en minimal strømmengde. 
  Comfort ECO Boost opererer utelukkende via strøm fra batteriet og er derfor svært driftsikker i forbindelse med et eventuelt strømbrudd.

• Den tidsinnstilte lufttilførselen kan stilles inn til å gi luft i 1–7 minutter. Innstillingaen er trinnløs, og du stiller tiden enkelt ved å vri på knappen. 
  Tidsinnstillingen kan justeres til du finner den optimale instillingen på din ovn.